Tuesday, April 25, 2017

jika kau tahu hatiku...

Dear Mr I.Z,
jika kau tahu hatiku,
aku sangat menyayangi kamu

jika kau tahu hatiku,
aku beruntung memiliki kamu

jika kau tahu hatiku,
tiada yang lain selain kamu

jika kau tahu hatiku,
tidak pernah mahu menyakiti kamu

jika kau tahu hatiku,
bahagia aku adalah bahagia kamu